0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Vše o prodeji


21. 02. 2017

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Robert Štěrba a spol., spol. s r.o. se sídlem Severozápadní I 2771/27,141 00 Praha 4,IČO 47123125 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C, vložka 12749 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sterba-kola.cz.

Informační povinnost dle § 25 ZoET

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky" obchodní společnosti Robert Štěrba  a spol., spol. s r.o. se sídlem Severozápadní I 2771/27, Praha 4, 141 00; IČO: 47123125, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12749 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb,občanský zákoník(dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy(dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou - spotřebitelem (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sterba-kola.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Pokračování článku

01. 02. 2011

Reklamační řád

 

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., Obchodního zákoníku č.513/1991 a dle zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Tento reklamační řád se vztahuje na smluvní vztahy vzniklé mezi Robert Štěrba a spol., spol. s r.o. a spotřebitelem. Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní a jiné podnikatelské činnosti. V opačném případě je reklamace řešena výhradně dle Obchodního zákoníku. Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Robert Štěrba a spol., spol. s r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží zakoupenému u společnosti Robert Štěrba a spol., spol. s r.o. je přiložen doklad o koupi(paragon,faktura). Předpokladem reklamace vady výrobku je předložení dokladu o koupi, popřípadě jiného dokladu, kterým kupující prokáže, že kupní smlouvu uzavřel se společností Robert Štěrba a spol., spol. s r.o. Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list, je předpokladem reklamace vady současné předložení originálního záručního listu výrobce.

Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující převzetím zboží. Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dokladem o koupi, záručním listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list se sériovými čísly výrobků, je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat společnost Robert Štěrba a spol., spol. s r.o. a vyžadovat řešení. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Kupující - zákazník je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí, s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně.

Pokračování článku