Oslavte konec léta s novým kolem od Superioru Oslavte konec léta s novým kolem od Superioru Slevy od 20% zde!
0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Inspirovat nepřesvědčené

Vrátí se do parlamentu diskuse o povinném nošení přilby?

Statistika úrazů hlavy cyklistů v souvislosti s absencí ochranné přilby a úmrtí na silnicích je neúprosná. Za posledních pět let u nás bylo usmrceno 768 jezdců na kole, více než čtyři tisíce jich bylo zraněno těžce a bezmála 22 000 utrpělo lehčí zranění. Co je nejvíc alarmující, každoročně utrpí vážné poranění hlavy kolem dvou tisícovek dětských cyklistů.

Bohužel podobně striktní řeč čísel týkající se používání přileb u dětí do 15 let, tedy ve věkové skupině, kde je jejich užití při jízdě na kole na pozemních komunikacích povinné ze zákona, neexistuje. Policie takovou analýzu neprovádí, tedy alespoň ne v celostátním měřítku a ne ve skutečně reprezentativním vzorku. Pokud už takové údaje jsou k dispozici, není to nic potěšitelného. Za loňský rok bylo při sledování 814 dětí-cyklistů zaznamenáno jen u 148 použití přilby, což je necelá pětina.

Lze odhadnout, že podobně nízké procento by vykázala i skutečně důkladná studie. A to přesto, že tato zákonná norma je v platnosti již od začátku roku 2001. Pravda však také je, že malých cyklistů s ochranou hlavy přibylo. Zavedení zákonem povinného nošení přilby tedy určitě význam má, přinejmenším jako memento pro rodiče, kteří si třeba rovněž sáhnou do svědomí. Ačkoli stále častěji vídáme rodinky na kole, v nichž jsou ratolesti pyšné na svou ozdobu hlavy, zatímco maminka s tatínkem vlají kšticí. A znáte uvažování dětí - až budu veliký (dospělý), budu se moct dívat na televizi dlouho do noci (jako dospělí) a nebudu muset vozit na kole přilbu (jako dospělí).
Jenomže smysl zákonného užívání přilby, což mimochodem ve světě stále patří k výjimečným jevům a k otázkám dosti zřetelně narážejícím na křehkou slupku tak citlivé kategorie, jakou je osobní svoboda, nebyl omezen jen na adolescenty. Vždyť původní návrh zákona o pozemních komunikacích č. 361/2000, s nímž jsme se seznámili na začátku léta roku 2000, počítal s povinným nošením helmy u všech cyklistů do 18 let. V této podobě prošel i prvním čtením v poslanecké sněmovně, jenomže po pozměňovacím návrhu byl přijat v hodně diskutabilním znění. Tedy sice platný pro celou populaci, ovšem pouze na silnicích první třídy. Dohadů byla spousta, reálné uplatnění zákona a jeho postih v terénu nepředstavitelný. Senátem tento návrh neprošel a nakonec byla přijata kompromisní verze - plošná povinnost užití přilby na všech pozemních komunikacích, ovšem pouze u dětí do 15 let. Předkladatelé zákona z ministerstva dopravy však již tehdy předpokládali, že po jistém čase bude platnost zákona rozšířena na starší věkovou skupinu nezletilých a výhledově i...
Jaký je současný stav? Již od ledna probíhá v poslanecké sněmovně jednání o novele silničního zákona. Ten je především reakcí na vstup do Evropské unie a největší zájem veřejnosti vyvolává bodovací systém za přestupky řidičů. Zda se novela nějakým způsobem dotkne povinného nošení helmy či cyklistů vůbec, je zatím velmi nejisté. V každém případě ve vládním návrhu zákona se žádný ze změněných paragrafů jezdci na kole nezabývá. Návrh v době uzávěrky právě procházel druhým čtením a byl připraven k jednání hospodářského výboru dolní komory parlamentu. Je otázkou, zda v některém z četných pozměňovacích návrhů zazní podnět například k rozšíření povinného užívání přilby nebo ještě lépe k přijetí takových opatření, která by zvýšila bezpečnost cyklistů v silničním provozu. Úředníci ministerstva dopravy však nějakým velkým optimismem neoplývají.
"Dokonce i pan ministr si přeje, aby v novelizovaném zákoně byly ustanoveny prvky jako přejezdy komunikací pro cyklisty, stezky, přednosti na přechodech a podobně, což by přispělo k větší bezpečnosti," řekl nám jeden z pracovníků ministerstva, který si nepřál být jmenován. "Existuje tu řada dalších zajímavých podnětů zvenčí, ale zda je poslanci vůbec vezmou v potaz a předloží k jednání parlamentu, to je otázka."
Nelze tedy předpokládat, že by se něco významného v pravidlech pro cyklisty, ale ani v povinném užívání přilby změnilo. Ostatně podobně jako ve světě naráží taková iniciativa na problematiku omezování osobní svobody. Vždyť povinnost nosit ochrannou helmu mají cyklisté pouze na území jednoho z členů Australské unie - státu Victoria, a od letošního roku také ve Španělsku. Pochopitelně, direktiva je jedna věc a ochota občanů ji přijmout a především si uvědomit výhodnost takového kroku druhá. Ale co je hlavní, každý takový zákon musí doprovázet dlouhodobá osvěta, což se u nás děje zatím spíše nekoncepčně a sporadicky.
Pozoruhodné poznatky mají například v moravské Kroměříži. Již pátý rok zde sdružení Bezpečná komunita provádí průzkum používání cyklistických přileb, a to nejen u dětí. V předem stanovených časových intervalech ve třech po sobě následujících dnech jsou na nejfrekventovanějších místech ve městě zaznamenáváni projíždějící cyklisté a u nich sledováno použití přilby. Do průzkumu bylo zahrnuto již několik tisíc cyklistů (celkem 27 000!), a tak je možno skutečně hovořit o reprezentativním vzorku, který je mimochodem mnohem širší než ten policejní uvedený v úvodu.
Z údajů vyplývá, že k obrovskému nárůstu používání helmy došlo v roce 2001, tedy po zavedení povinného nošení u dětí. Zatímco v roce 2000 to byla u chlapců do 10 let pouhá čtyři procenta cyklistů, o rok později již 42,72 % a v loňském roce dokonce 55,28 %. Obrovské rozdíly byly v Kroměříži, a lze se domnívat, že podobně by to dopadlo i v jiných větších městech, zaznamenány v jednotlivých věkových skupinách. Ochota chránit si své zdraví s postupujících věkem bohužel klesá. Loni například u 16-65letých cyklistů mělo přilbu na hlavě pouze 3,15 % mužů a dokonce jen 1,27 % žen! Celkový výsledek je pak tristní - za loňský rok vykázal průzkum v Kroměříži celoplošně použití helmy jen u 5,74 % cyklistů. Zajímavé také je, že statisticky používali přilbu častěji muži než ženy, což překvapivě platí i u dětí.
Jistě, můžete namítnout, že se jedná většinou o nepravidelné cyklisty, kteří si jedou do obchodu pro rohlíky nebo do hospody na pivo. A ty stejně odborný cyklistický časopis neosloví. Pravda je, že mít přilbu na hlavě se mezi lidmi aktivně provozujícími jízdu na kole, zvláště mezi bikery, stává standardem a nemusíme zrovna brouzdat po maratonech, kde je přilba povinná. Možná ale i pohled na balík opřilbených jezdců mohl ty ještě nepřesvědčené inspirovat, jako by rodiče měli inspirovat své děti. Ale to už je asi hlavně úkol pro někoho jiného, nikoliv cyklistický magazín.

Za posledních pět let u nás bylo usmrceno 768 cyklistů, 4168 jich bylo zraněno těžce a 21 796 lehce. Na základě statistických údajů dostupných z nemocnic vyplývá, že každoročně utrpí vážné poranění hlavy kolem dvou tisíc dětských cyklistů. Studie Královské společnosti pro prevenci úrazů z Velké Británie uvádí, že pokud by každý cyklista používal ochrannou přilbu, riziko poranění hlavy by se snížilo o 85 % a riziko poranění mozku o 88 %, přičemž ve státech Evropské unie dochází každoročně ke zhruba 600 000 poranění hlavy cyklistů. Je nutné si uvědomit, že podle odborné literatury koncentrovaný úder do hlavy dokáže usmrtit dospělého již při rychlosti 11 km/h a dítě při rychlosti ještě nižší.
Zdroj: Centrum dopravního výzkumu

Převzato z časopisu Velo
Foto: Martin Raufer, Pavel Šmíd a archiv