0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Horčík od Meridy - srovnání parametrů materiálu

Firma Merida již 30 let zavádí na trh nejen v MTB nové technologie. I v současnosti, s nástupem nového tisíciletí, je první firmou na světě přinášející na trh převratnou novinku - hořčíkové rámy. Tím reaguje na poptávku po stále lehčích a přitom funkčních materiálech rámů. Materiály doposud používané na stavbu kol se dostávají na hranici svých fyzikálních možností a cena, která se této hranici přibližuje, je velmi vysoká. Tato hranice se ovšem překročit nedá. Hliníkové slitiny, uhlíkové kompozity, ocel, titan, nemohou překročit jim dané vlastnosti, ve smyslu poměru pevnosti a hmotnosti. To znamená, že již není možné postavit výrazně lehčí rám při dodržení doposud používaných pevnostních a bezpečnostních kritérií. Cesta, kterou jít dál, je použití materiálů nových. Merida správně určila, že perspektivní cestou je využití hořčíku jako materiálu budoucnosti. Několikaletou přípravou, investováním do nejmodernějších technologií, intenzívním vývojem a náročnými zkouškami se dokonale připravila na to, aby určila nový trend ve výrobě špičkových, extrémně lehkých kol. Důraz se klade nejen na váhu a pevnost, ale také na lepší jízdní vlastnosti. Nespornou výhodou kol Merida je jejich příznivá cena, kterou budou ostatní výrobci jen těžko dohánět. Navíc je i široké spektrum velikostí a samotných systémů.

Prvním faktem je, že hořčík je kov, který je o 34 % lehčí než hliník. V čistém stavu se, podobně jako hliník, v přírodě nevyskytuje. V průmyslu se používá jako slitina s podílem hořčíku větším než 90 %. Slitiny hořčíku se dají ovlivňovat, a tím se dosahuje požadovaných vlastností. Hořčíkové trubky se jeví jako ideální pro stavbu rámů kol. Základem je jejich extrémně nízká hmotnost. V porovnání s ostatními materiály můžeme vycházet z této tabulky relativních hmotností kovů.

Materiál Jednotková hmotnost Jednotkový objem
Hořčík Mg 23 100
Hliník Al 35 100
Titan Ti 58 100
Ocel CrMo 100 100


Dalším plusem je jejich pevnost v poměru k tuhosti rámu. Hořčík umožňuje použít trubky s větším průměrem a silnější stěnou v porovnání s ostatními materiály. Tím se výrazně zlepšují pevnostní vlastnosti rámů. Jednoduchou úvahou dojdeme k výsledku, že čím je větší průměr trubky a tloušťka stěny, tím je pevnější a tužší. Z další tabulky je vidět, že hořčík umožňuje použít trubky s největším průměrem a největší tloušťkou stěny, na rozdíl od jiných materiálů.

Materiál Průměr trubky (mm) Tloušťka stěny (mm)
Hořčík Mg 60 2,5
Hliník Al 50 1,95
Titan Ti 40 1,5
Ocel CrMo 34 1

V neposlední řadě se jedná o tlumení vibrací a nárazů. Hořčík je v tomto ohledu přímo dokonalý. Kromě vynikající schopnosti tlumit vibrace je absolutně bezkonkurenční jeho schopnost pohltit nárazy. V další tabulce je znázorněno porovnání hořčíku s hliníkem z hlediska schopnosti pohlcení nárazů, při nižším zatížení a při vysokém zatížení.

Materiál 5000 psi 15000psi
Hořčík Mg 25 % 53 %
Hliník Al 1 % 4 %

Posledním bodem, který jde k dobru rámům z hořčíku, je jejich odolnost vůči nárazům koncentrovaným na malou plochu. Hořčík si dlouhodobě zachovává mechanické vlastnosti. Zatížení nezpůsobuje stárnutí materiálu jako u jiných materiálů, např. ocele a hliníku. Rám si ponechává vlastnosti i po koncentrovaných nárazech, to znamená, že je odolnější při pádech a podobně.Text: Tereza